WhatsApp condicions d'ús.

Condicions d’ús del servei d’atenció al client de l’AGÈNCIA REALE CALDES DE MONTBUI per WhatsApp.

Mitjançant l’acceptació de les presents condicions d’ús, el client de NUBESA ASSESSORS, S.L. (en endavant AGÈNCIA REALE CALDES DE MONTBUI), accepta la plataforma “WhatsApp”, servei dut a terme per WhatsApp Ireland Limited, com a canal d’atenció al client de AGÈNCIA REALE CALDES DE MONTBUI.

Aquest canal permet la comunicació entre els CLIENTS amb pòlisses intermediades per AGÈNCIA REALE CALDES DE MONTBUI amb Reale Seguros Generales y Reale Vida, no substitueix en cap cas el canal habitual d’atenció al Client de AGÈNCIA REALE CALDES DE MONTBUI.

Per a la seva utilització, es necessari disposar d’accés a Internet mòbil i ser client de AGÈNCIA REALE CALDES DE MONTBUI. El client haurà de tenir un compte de WhatsApp, per la qual cosa haurà d’haver acceptat prèviament les condicions d’ús i la Política de Privacitat vigent en cada moment en aquesta plataforma.

El client ha de demanar a AGÈNCIA REALE CALDES DE MONTBUI ser atès per aquest canal, acceptant en primer lloc les presents condicions d’ús. Un cop acceptades el client podrà utilitzar WhatsApp com a mitjà de contacte per resoldre dubtes o incidències com a Client, sempre en els horaris d’atenció de AGÈNCIA REALE CALDES DE MONTBUI.

S’informa al client que en el supòsit de considerar-ho oportú podrà bloquejar les seves comunicacions per aquesta via amb AGÈNCIA REALE CALDES DE MONTBUI, utilitzant a tal fi les funcionalitats que li permeti WhatsApp. També podrà sol·licitar AGÈNCIA REALE CALDES DE MONTBUI deixar de ser contactat per aquesta via.

Sense perjudici de les condicions establertes per WhatsApp, AGÈNCIA REALE CALDES DE MONTBUI informa que les dades del client seran tractades conforme al que estableix la Política de Privacitat de AGÈNCIA REALE CALDES DE MONTBUI. El contingut íntegre de la mateixa es pot consultar a la web https://www.AGÈNCIA REALE CALDES DE MONTBUI.com/politica-de-privacitat

AGÈNCIA REALE CALDES DE MONTBUI tractarà les dades del client per la prestació del servei derivat del contracte intermediada, amb la intenció d’oferir la millor atenció i la màxima qualitat en el servei, tot això segons el que es recull en la Política de Privacitat. Les dades personals necessàries per a l’execució de la intermediació d’assegurances, juntament amb aquelles altres dades que aporti, necessàries o no per a la formalització del contracte, seran incloses en fitxers informatitzats de caràcter personal titularitat de AGÈNCIA REALE CALDES DE MONTBUI, Reale Seguros Generales i Reale Vida.

Addicionalment als tractaments recollits en la Política de Privacitat, a l’acceptar les presents condicions d’ús del servei, el Client de AGÈNCIA REALE CALDES DE MONTBUI es informat i autoritza a AGÈNCIA REALE CALDES DE MONTBUI al tractament específic de les seves dades de caràcter identificatives, de característiques personals, de circumstàncies socials, d’informació comercial, dades econòmiques, financeres i d’assegurances, totes elles si fossin necessàries per l’execució del servei d’intermediació i la correcta prestació del servei.

Així mateix, AGÈNCIA REALE CALDES DE MONTBUI adopta es mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial de les seves dades l’informa dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat que podrà dur a terme per escrit amb copia del seu DNI a dpo@nubesa.com