Contractar una assegurança de cotxe

Per poder avaluar d'una forma correcte el risc assegurar i assessorar en les cobertures necessàries i dur a terme una posterior contractació d'una assegurança de vehicle a motor, si s'escau, és necessària l'aportació d'una sèrie de documentació i informació per part del candidat, consistent en:

Podeu contactar amb nosaltres pels mitjans habilitats.

L'esmentada documentació es pot trametre per correu electrònic en format PDF (preferentment) o bé per WhatsApp al número 938627779.

És necessari que ens faciliteu dades de contacte i horari preferent de contacte, si necessiteu fer una videoconferència o bé si voleu que us truquem.