Reale Edificis

L'agència Reale Seguros de Caldes de Montbui comercialitza el producte d'assegurador anomenat Reale edificis. És una assegurança creada especifica i especialment pensant en els immobles de comunitats de veïns (habitatges), edificis d'oficines i locals comercials o Garatges Privats. És indiferent, si són un o diversos edificis de pisos, xalets adossats i/o independents o comunitats de veïns agrupades en una Mancomunitat. Als immobles amb diversos ocupants, tot i que el propietari de tots els habitatges, oficines i locals comercials sigui el mateix i les destini a lloguer.

Els propietaris únics d'edificis d'habitatges tenen la possibilitat d'assegurar, a més del contingut comunitari de l'edifici, el contingut privatiu de cadascuna dels habitatges destinats a lloguer, que sigui de la seva propietat (només mobiliari, aixovar domèstic i electrodomèstics i exclusivament el de habitatges).