Assegurança de conveni

Reale Accidents de Conveni distingeix entre tres tipus de cobertures: 24hores, Professional i Extra-Professional.

24 hores: Cobertura dels accidents que pugui patir el treballador, tant en la seva vida professional, com en la seva vida privada.

Professional: Cobertura dels accidents que pugui patir l'assegurat en la seva vida professional o en els desplaçaments del seu domicili a la feina i viceversa.

Extra-Professional: Cobertura dels accidents que pugui patir l'assegurat en la seva vida privada.

Reale Accidents Conveni és molt flexible ja que s'adapta a la cobertura que estableix cada conveni col·lectiu sectorial. La seva flexibilitat li permet tenir actualitzada la cobertura en tot moment, en cada modificació o actualització del conveni, assumint en cas de sinistre el capital exigit per conveni en tot moment, garantint així les obligacions empresarials envers el propi treballador.

A l'agència Reale de Caldes de Montbui, t'assessorem alhora de contractar l'assegurança de conveni d'accidents, amb la finalitat que com a empresa, compleixis amb tots els requisits legals.

Demana cita prèvia si vols més informació.

¿Quines garanties cobreix l'assegurança de Reale Accidents comercialitzada per l'agència Reale de Caldes de Montbui?

 • Accident laboral

  • Defunció

  • Invalidesa permanent absoluta

  • Invalidesa parcial

  • Invalidesa total

  • Gran invalidesa

 • Accident no laboral

  • Mort per accident no laboral

  • Invalidesa permanent parcial, absoluta o gran invalidesa per accident no laboral

  • Mort per accident de circulació

  • Invalidesa permanent absoluta per accident de circulació

 • Malaltia professional

  • Invalidesa permanent total per malaltia professional

  • Defunció per malaltia professional

  • Gran Invalidesa per malaltia professional

  • Invalidesa permanent absoluta per malaltia professional

  • Invalidesa Permanent parcial per malaltia professional

 • Malaltia comuna

  • Defunció per malaltia comú

  • Gran Invalidesa per malaltia comú

  • Invalidesa permanent absoluta per malaltia comuna

  • Invalidesa Permanent total per malaltia comú

Document d'informació sobre el producte d'assegurança Reale Convenios Colectivos (108).

IPID. 108 - Reale Convenios Colectivos.pdf